Retourneren

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

Retourneren

AQV-Systems staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Retourneren (herroepingsrecht)

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product ongebruikt met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door de ondernemer aangegeven methode. Hiervoor kunt u het herroepingsformulier onder aan deze pagina invullen.

Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegt kan worden.

Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4. die snel kunnen bederven of verouderen;
5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;1. voor 6. losse kranten en tijdschriften;
7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
9. filtersystemen die zijn gebruikt.

deWaterfilter.nl handelt uit naam van:

  • BK-Wholesale B.V. handelend onder de naam AQV-Systems
  • Zeverijnstraatr 24-R, 1216 GK Hilversum
  • +31 (0)35 628 47 08
  • info@aqv-systems.com
  • KVK-nummer: 62288245
  • BTW-nummer: NL854747692B01
  • IBAN: NL40 RABO 0306 4385 34

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”-20px||||false|false” custom_padding=”0px||||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” global_colors_info=”{}”]

Formulier voor herroeping

Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de koop van de volgende goederen/levering wil/willen herroep/herroepen:

[/et_pb_text][de_fb_form form_id=”1″ submit_button_text=”Insturen” is_ajax_submit=”on” ajax_submit_button_text=”Aan het versturen….” scrollto_form_after_submit=”off” success_message=”Bedankt voor je bericht, we komen hier zo snel mogelijk op terug” use_custom_email=”off” custom_contact_email=”info@dewaterfilter.nl” from_name=”custom” custom_from_name=” Retourneren – herroepingsrecht” from_email=”custom” custom_from_email=”info@dewaterfilter.nl” replyto_name=”Field_5″ replyto_email=”Field_10″ email_title=” Retourneren – herroepingsrecht” send_copy_to_sender=”on” reply_from_name=”custom” reply_custom_from_name=” Retourneren – herroepingsrecht deWaterfilter.nl” reply_from_email=”custom” reply_custom_from_email=”info@dewaterfilter.nl” reply_to_name=”Field_5″ reply_to_email=”Field_10″ reply_email_title=” Retourneren – herroepingsrecht deWaterfilter.nl” use_simple_captcha=”on” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][de_fb_form_field field_title=”Product” admin_title=”Product” field_id=”2″ required_mark=”on” required_message=”Dit veld is verplicht.” field_placeholder=”Productnaam” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” form_step=”0″ current_step=”0″][/de_fb_form_field][de_fb_form_field field_title=”Besteldatum” admin_title=”Besteldatum” field_id=”Field_2″ field_type=”datepicker” required_mark=”on” required_message=”Dit veld is verplicht.” date_time_picker_lang=”nl” date_format=”dd-mm-yy” field_grid_column=”et_pb_column_1_2″ field_placeholder=”Besteldatum” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” form_step=”0″ current_step=”0″][/de_fb_form_field][de_fb_form_field field_title=”Bestelnummer” admin_title=”Bestelnummer” field_id=”3″ required_mark=”on” required_message=”Dit veld is verplicht.” field_grid_column=”et_pb_column_1_2″ field_placeholder=”Bestelnummer” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” form_step=”0″ current_step=”0″][/de_fb_form_field][de_fb_form_field field_title=”Bedrijfsnaam” admin_title=”Bedrijfsnaam” field_id=”Field_4″ field_grid_column=”et_pb_column_1_3″ field_placeholder=”Bedrijfsnaam (eventueel)” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” form_step=”0″ current_step=”0″][/de_fb_form_field][de_fb_form_field field_title=”Naam” admin_title=”Naam” field_id=”Field_5″ required_mark=”on” required_message=”Dit veld is verplicht” field_grid_column=”et_pb_column_1_3″ field_placeholder=”Naam” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” form_step=”0″ current_step=”0″][/de_fb_form_field][de_fb_form_field field_title=”Adres” admin_title=”Adres” field_id=”Field_6″ field_grid_column=”et_pb_column_1_3″ field_placeholder=”Straatnaam + huisnummer” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” form_step=”0″ current_step=”0″][/de_fb_form_field][de_fb_form_field field_title=”Postcode” admin_title=”Postcode” field_id=”Field_7″ field_grid_column=”et_pb_column_1_3″ field_placeholder=”Postcode” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” form_step=”0″ current_step=”0″][/de_fb_form_field][de_fb_form_field field_title=”Woonplaats” admin_title=”Woonplaats” field_id=”Field_8″ field_grid_column=”et_pb_column_1_3″ field_placeholder=”Woonplaats” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” form_step=”0″ current_step=”0″][/de_fb_form_field][de_fb_form_field field_title=”Land” admin_title=”Land” field_id=”Land” field_grid_column=”et_pb_column_1_3″ field_placeholder=”Land” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” form_step=”0″ current_step=”0″][/de_fb_form_field][de_fb_form_field field_title=”E-mailadres” admin_title=”E-mailadres” field_id=”Field_10″ field_type=”email” required_mark=”on” field_grid_column=”et_pb_column_1_3″ field_placeholder=”E-mailadres” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” form_step=”0″ current_step=”0″][/de_fb_form_field][de_fb_form_field field_title=”Telefoonnummer” admin_title=”Telefoonnummer” field_id=”Telefoonnummer” field_grid_column=”et_pb_column_1_3″ field_placeholder=”Telefoonnummer” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” form_step=”0″ current_step=”0″][/de_fb_form_field][de_fb_form_field field_title=”IBAN bankrekening” admin_title=”IBAN bankrekening” field_id=”IBAN_bankrekening” field_grid_column=”et_pb_column_1_3″ field_placeholder=”IBAN bankrekening (voor de eventuele terugbetaling)” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” form_step=”0″ current_step=”0″][/de_fb_form_field][de_fb_form_field field_title=”Reden van retournering” admin_title=”Reden van retournering” field_id=”Field_13″ field_type=”text” required_mark=”on” field_placeholder=”Reden van retournering” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” form_step=”0″ current_step=”0″][/de_fb_form_field][/de_fb_form][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Heb je een vraag? Bekijk onze veel gestelde vragen.