Waarom water filteren?

Waarom water filteren

Waarom water filteren? Dat is een eenvoudige vraag, die niet zo eenvoudig te beantwoorden is. Door de verzuring en de vervuiling van de lucht en het water kunnen we het natuurlijke water niet meer als drinkbaar omschrijven. Dit komt doordat het oppervlakte water en het grondwater in de meeste geïndustrialiseerde landen zwaar is verontreinigd. Nederland behoort op dit moment tot de meest verontreinigde landen van Europa.

Het grondwater is pas drinkbaar nadat het een zuiveringsproces heeft doorlopen. En in dat zuiveringsproces wordt het steeds moeilijker, of in veel gevallen onmogelijk, om alle kwalijke stoffen uit het water te halen, daarom is het verstandig om water te filteren.

Deze vervuiling komt met name door chemische bestrijdingsmiddelen, medicijnen en zelfs drugs vervuilen massaal onze grond(water) en daarmee ons drinkwater. Wist u dat er o.a. de volgende stoffen in water zitten: olie, vetten, plastics, pesticiden, zware metalen, zuren, calcium, fosfor, chloor, koper, kwik, cadmium, asbest, protozoa, allerlei bacteriën en virussen etc. Daarmee is de vraag beantwoord: Waarom water filteren?

Ook het waterleidingnet is niet helemaal schoon en veilig, loslatende deeltjes van waterleidingen zoals koper, lood, cadmium en asbest. En in moderne kunststof leidingen het lekken van o.a. gechloreerde koolwaterstoffen in ons drinkwater.

Waarom water filteren?

 • Steeds weer nieuwe chemische stoffen in medicijnen, zware metalen zoals lood e.a. en halogenen zoals chloor e.a.. En hormonen zoals oestrogenen e.a.
 • Toenemende industrie óp oppervlaktewateren zoals oplosmiddelen e.a.
 • Gebruik van landbouwgiffen, pesticiden (bestrijdingsmiddelen $ beschermingsmiddelen) + overbemesting
 • Groeiende vuilstortplaatsen, die steeds meer ons oppervlakte en grondwater bedreigen.
 • Uitstoot door auto’s & fabrieken, uitlaatgassen, roetdeeltjes, fijnstof en ultrafijnstof.
 • Illegaal dumpen/lozen van chemisch afval, wietkwekerijen enz.
 • Zure regen die in ons water terecht komt.
 • Hardheidsmineralen (kalk e.a.)

Waarom water filteren? Omdat Nederlands water onder de maat is

Een rapport vol met feitelijke gegevens over Nederland in vergelijking met andere Europese lidstaten op het gebied van milieu, natuur en klimaat. Van de 27 lidstaten van de Europese Unie staat Nederland op plaats 20 in Europa en moet landen als Roemenië en Tsjechië voor laten gaan. Ja je leest het goed we staan ergens onderaan en dat voor zo’n welvarend land, waar gaat al het verdiende geld dan wel naartoe?

 • De luchtkwaliteit in Nederland behoort tot de slechtste van Europa.
 • De Nederlandse bodem is het meest verontreinigd met stikstof en fosfaat van alle Europese landen.
 • Nederland heeft het meest vervuilde oppervlaktewater van Europa.

Nieuwe bedreiging: sterke toename van het landbouwgif imidacloprid. De afgelopen jaren vond wereldwijd een sterke stijging plaats van het gebruik van het zeer giftige bestrijdingsmiddel imidacloprid, dat 7.000 maal giftiger is dan DDT. Nederland is binnen Europa het, bijna enige, land met de meeste toelatingen voor imidacloprid. Dat betekent dat in Nederland dit gif voor bijna alle gewassen gebruikt mag worden. Omdat Nederland tevens een zeer intensieve land- en tuinbouw kent, is de toename van het gebruik in Nederland alarmerend hoog. De bijensterfte is in Nederland dan ook het hoogst van Europa. Heb je nog steeds de vraag: Waarom water filteren?

De vervuiling van het water neemt dusdanig toe, dat er inmiddels enkele bronnen gesloten zijn, omdat het niet meer mogelijk was om dit water te zuiveren met de bestaande installaties. Hiernaast zien we dat er toleranties niveaus voor allerlei stoffen worden aangehouden, wat in de praktijk betekent dat het water allerlei stoffen mag bevatten en toch schoon en zuiver genoemd wordt. Ook zijn er talloze stoffen die niet gemeten of gedetecteerd kunnen worden.

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is boven het Europese gemiddelde en de trend is stijgend. Nederland haalt het Kyoto-doel alleen door aankoop van buitenlandse emissierechten.

Download hier het volledige rapport

 • 60% van het Nederlandse drinkwater komt uit grondwater, 40% uit oppervlaktewater. Het RIVM doet jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen. Hun conclusie dit jaar: het oppervlaktewater is flink vervuild met insecticiden, cosmetica, geneesmiddelen, biociden, brandvertragers en nanodeeltjes. (bron)
 • Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen dit soort stoffen nog niet goed verwijderen, waardoor ze in het milieu komen en ook in bronnen van drinkwater
 • Ook de intensieve landbouw en veehouderij dragen bij aan vervuiling van het oppervlaktewater. Zo erg dat Nederland in 2011 het slechtste scoorde van alle EU-landen wat betreft de kwaliteit van het oppervlaktewater (Bron: Natuur en Milieu).
 • Volgens het RIVM is de kwaliteit van de helft van het grondwater onder de maat. Dit door vervuiling als gevolg van landbouw, rioleringen, industrie en oude bodemverontreinigingen. Vooral het aantal chemische stoffen is veel groter dan reguliere monitoring aangeeft, aldus het RIVM.
 • Het RIVM heeft 33 stoffen aanbevolen die door de waterzuiveringsbedrijven goed gecheckt moeten worden omdat die veel gebruikt worden en/of slecht afbreekbaar zijn. 33 uit die 1800 geneesmiddelen dus… Volgens een uitzending van Nieuwslicht mogen waterleidingbedrijven echter zelf bepalen op welke (extra) geneesmiddelen ze controleren (Bron: Vara, nieuwslicht).

Flessenwater is niet de oplossing, die is duur en niet echt gezonder dan kraanwater.

Veel mensen zijn van mening dat flessen water uit de supermarkt gezonder zijn dan leiding water, maar dat is niet helemaal waar. Wist je dat 40% van het flessenwater mag bestaan uit gewoon kraanwater en toch verkocht mag worden onder de naam bronwater. Die flessen zijn meestal gemaakt van plastic (PET) waaruit allerlei stoffen als BPA kunnen lekken in je ‘natuurlijke bronwater’. Uit een Duits onderzoek kwam naar voren dat ook in bronwater flessen sporen van medicijnen en andere vervuiling voorkomt, eigenlijk het zelfde als in kraanwater.

Wat is dan het beste drinkwater?

Het beste water is zonder twijfel natuurlijk bronwater, ook wel ‘springwater’ genoemd. Natuurlijk bronwater is door de natuur gefilterd en voorzien van zuurstof en mineralen uit de natuur. Bovendien heeft natuurlijk bronwater een hexagonale structuur. Hierdoor is de structuur kleiner en is het beter opneembaar voor ons lichaam en kan het doordringen tot in onze cellen. Het water bevat geen verontreiniging en is rijk aan mineralen zoals magnesium, zwavel en calcium. Het water uit de natuur heeft ook een ideale ph waarde, die goed aansluit bij ons lichaam, die schommelt tussen 7.3 en 7.5. Deze zuurgraad zorgt er voor dat je lichaam niet verzuurt, wat vaak veel moderne welvaartziekten veroorzaakt.

 • Afhankelijk van de manier van water filteren die je kiest, kan je met thuis water filteren verschillende voordelen bereiken:
 • Actieve kool verwijdert talloze chemisch synthetische en organische stoffen, waaronder chloor, fluor, jodium, oliën, zuren, PCB’s, PAK’s, pesticiden, hormonen, medicijnen, bacteriën en virussen.
 • Zacht water (vooral interessant in gebieden met overwegend hard water). Hard water bevat veel kalk met als gevolg die vieze (bruine) randen op kopjes of een kalk- of olielaagje op koffie of thee.
  Lekker water met een betere smaak.
 • Reductie van verontreiniging zoals chloor, zware metalen (zoals lood en koper) en pesticiden.
 • Reductie van medicijnresten. Je kan zelf nog zo terughoudend zijn in medicijngebruik maar uit onderzoek van het RIVM in samenwerking met het ministerie van VROM in 2003 en 2007 blijkt dat de medicijnresten in ons kraanwater zijn toegenomen.
 • Reductie van kalk (goed voor lijf maar ook voor kalkaanslag in de keuken(apparaten).
 • Verwijdering van ongewenste smaak- en geurstoffen. Verbeteren mineraalgehalte van het water (toevoeging van voor je lichaam noodzakelijke mineralen).

Hoe kun je thuis het beste water filteren?

Ik heb zelf een tijd lang Brita filters gebruikt. Maar toen ik er achter kwam dat Brita zelf aangeeft dat hun filters slechts 85% van de chloorresten en 70% van de pesticiden verwijderen en de filterresultaten bij geneesmiddelen zijn niet goed. Dus ben ik verder gaan kijken en kwam ik uit bij dit 4-in-1 thuissystemen om thuis water te filteren. Dit zijn de Aqualive AQV 5 waterfilter, AquaLive AQV 12 waterfilter. Deze filteren, mineraliseren, vitaliseren en maken het kraanwater alkalisch/basisch.

Ik denk dat met bovenstaande stuk de vraag, waarom water filteren?, beantwoord is. En het duidelijk is dat ons kraanwater niet meer schoon is als ons word voorgehouden. Daarom kun je beter in eigen hand hebben door je kraanwater te filteren, of dit nu voor een waterfilter voor thuis of voor een waterfilter voor op het werk is.

Pin It on Pinterest

Share This
Winkelwagen0
Er zitten geen producten in je winkelwagen
Verder winkelen
0
Heb je een vraag? Bekijk onze veel gestelde vragen.