Welke stoffen filteren onze waterfilters uit ons drinkwater?

Welke stoffen filteren onze waterfilters uit ons drinkwater?
Ik krijg vaak de vraag is wel nodig om ons drinkwater te filteren en welke stoffen filteren onze waterfilters uit ons drinkwater? Het antwoord op die eerste vraag staat uitgebreid onder de link, een kort antwoord, ja water filteren is nodig, ons drinkwater is niet veilig meer.

Welke stoffen filteren onze waterfilters uit ons drinkwater?

De stoffen die steeds meer voorkomen in ons drinkwater en door onze waterfilters gefilterd worden zijn onder meer pesticiden, insecticiden, herbiciden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, medicijnen. Het is niet zo dat al deze deze stoffen standaard in ons drinkwater voorkomen, maar het worden er wel steeds meer. En 1 ding is zeker, onze waterfilters kunnen ze er uit filteren.

 

Test parameters Test procedure Verwijdert
Aluminium DIN EN ISO 17294-2 93,8%
Arsenicum DIN EN ISO 17294-2 99,5%
Lood DIN EN ISO 17294-2 > 99%
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 92,8%
Koper DIN EN ISO 17294-2 98,7%
Nikkel DIN EN ISO 17294-2 92,9%
IJzer DIN EN ISO 17294-2 97,6%
Mangaan DIN EN ISO 17294-2 > 99%
Chromium DIN EN ISO 17294-2 83,7%
Kwik DIN EN ISO 17294-2 98,6%
Uranium DIN EN ISO 17294-2 98,2%
Chloride DIN EN ISO 17294-2 > 99%
Fluoride DIN EN ISO 17294-2 > 99%
Nitraat DIN EN ISO 17294-2 83,4%
2,6-Dichlorbenzamide DIN 38407-F18 HPLC > 99%
Altrazin DIN 38407-F18 HPLC 99%
Simazin DIN 38407-F18 HPLC > 99%
Bromacil DIN 38407-F18 HPLC > 99%
Desethylatrazine DIN 38407-F18 HPLC > 99%
Desisopropylatrazine DIN 38407-F18 HPLC > 99%
Desethylterbutylazine DIN 38407-F18 HPLC > 99%
Sebutylazine DIN 38407-F18 HPLC > 99%
Terbutylazine DIN 38407-F18 HPLC > 99%
Propazine DIN 38407-F18 HPLC > 99%
Hexazinone DIN 38407-F18 HPLC > 99%
Metalaxyl DIN 38407-F18 HPLC > 99%
Metazachloor DIN 38407-F18 HPLC > 99%
Metolachloor DIN 38407-F18 HPLC > 99%
Benzo-(a)pyrene DIN 38407-F8 > 99%
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen:
(Σ uit Benzo-(b)fluorantheen, Benzo-(k)fluorantheen, Benzo-
(ghi)-perileen en indeno-(1,2,3cd)-
pyrene)
DIN 38407-F8 > 99%
Heb je een vraag? Bekijk onze veel gestelde vragen.