Kraanwater vervuild met lood, slecht voor je gezondheid

Kraanwater vervuild met lood, slecht voor je gezondheid

Veel bewoners van Amsterdam-Noord halen hun drinkwater noodgedwongen bij een pomp, omdat het kraanwater is vervuild met lood. In sommige gevallen is dit 8 x de maximaal de toegestane waarde, namelijk 80 microgram lood per liter, de norm is 10 microgram. Vreemd genoeg kwam dit pas aan het licht toen iemand afgelopen zomer op eigen initiatief een test uit heeft laten voeren en die bleek niet goed te zijn. Vervolgens heeft de woningbouwvereniging Ymere in oktober een onderzoek uit laten voeren. Op dit moment zijn er 373 watermonsters genomen en bij 19% daarvan is de wettelijke norm overschreden. Volgens de bewoners duurt dit onderzoek veel te lang.

Kraanwater vervuild met lood, slecht voor je gezondheid

In woningen die voor 1960 zijn gebouwd kunnen loden leidingen zitten. Deze leidingen geven lood af aan ons drinkwater en dat is ongezond. Onderzoek heeft aangetoond dat een teveel aan lood een negatieve invloed kan hebben op de ontwikkeling van hersenen en het zenuwstelsel van ongeboren en jonge kinderen tot en met 7 jaar. Het kan leiden tot een iets lager IQ (2 tot 5 punten) en gedragsveranderingen. Vooral zuigelingen die flesvoeding krijgen zijn kwetsbaar.

Volgens de Gezondheidsraad zijn er naar schatting nog 200.000 koopwoningen met een loden leiding en van huurhuizen is dit helemaal niet bekend. Loden leidingen zijn al vanaf 1960 wettelijk verboden en nu in 2019 weten we nog steeds niet waar deze leidingen zich bevinden, terwijl dit een gevaar voor de gezondheid is. De brancheorganisaties van verhuurders heeft in 2001 beloofd alle loden leidingen voor 2005 te vervangen. Maar zoals je nu kunt lezen is dit nog steeds niet gebeurd.

Lood in drinkwater nog gevaarlijker dan gedacht

Uit een publicatie van de Gezondheidsraad blijkt alleen dat lood nog schadelijker is voor de gezondheid dan voorheen werd gedacht. Ook mensen in nieuwbouwwoningen lopen een risico. Het rapport adviseert de sanering van de overgebleven loden leidingen en Nederland en een halvering van de norm lood in drinkwater van 10μg/l naar 5μg/l. Bij langdurige blootstelling aan hogere concentraties lood in het drinkwater lopen kleine kinderen het risico van een verlaagd IQ. Bij volwassenen is er kans op chronische nierziekte en verhoging van de bloeddruk.

Oplossing voor lood in waterleidingen

Nu kun je, net als de mensen in Amsterdam, je water ergens anders vandaan halen of flessenwater kopen. Maar een goedkopere en betere oplossing is een waterfilter. Onze waterfilters filteren niet alleen meer dan 99% van het lood uit het drinkwater maar ook nog vele andere schadelijke stoffen zoals: pesticiden, insecticiden, herbiciden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, zware metalen en medicijnen. Het is ook veel goedkoper en gezonder dan flessenwater. Meer weten over het waarom van waterfilters?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een vraag? Bekijk onze veel gestelde vragen.