schoon drinkwater

Schoon drinkwater

Een goede waterkwaliteit en schoon drinkwater is van levensbelang voor mens, plant en dier. Maar door vervuiling is het merendeel van het Nederlandse water van matige kwaliteit. Schoon water is de bron van al het leven; een essentiële bouwsteen die onze gezondheid, ons welzijn en onze ecosystemen ondersteunt. In een wereld waar toegang tot schoon drinkwater niet voor iedereen vanzelfsprekend is, groeit de waardering voor gezond en zuiver drinkwater.

Schoon drinkwater staat symbool voor gezondheid en zuiverheid. Het hydrateert niet alleen ons lichaam, het is ook de basis van een goede hygiëne en een cruciale component in onze dagelijkse voeding. Met elke glas water dat we drinken, erkennen we het belang van deze natuurlijke hulpbron, vaak zonder dat we erbij stilstaan.

Schoon water speelt een onmisbare rol in ons leven, de uitdagingen waar we voor staan om dat te behouden, en de stappen die we kunnen nemen om te waarborgen dat toekomstige generaties eveneens kunnen genieten van de pure smaak en de ongeëvenaarde voordelen van zuiver water. Sluit je aan bij de beweging naar een wereld waar schoon water een recht is, geen voorrecht. Laten we samen de waarde van water herontdekken en beschermen.

Gezondheidsbescherming en schoon drinkwater

In een tijdperk waarin onze gezondheid en welzijn centraal staan, is de kwaliteit van ons drinkwater een fundament voor ons welzijn. Schoon drinkwater is niet zomaar een bron van leven; maar bescherm ook onze gezondheid. Elke druppel telt en heeft de potentie om ons te voeden of te schaden, jij kunt daar zelf keuzes in maken waardoor de zorg voor zuiver water gelijkstaat aan de zorg voor onszelf.

Er is een onmisbare relatie tussen gezondheid en de kwaliteit van ons drinkwater. We belichten hier de risico’s van vervuild (drink) water, de impact ervan op onze gezondheid en de stappen die we kunnen nemen om onszelf en onze naasten te beschermen tegen de onzichtbare dreigingen die in onbehandeld water kunnen schuilen. Met een mix van wetenschap en (zelf) zorgzaamheid onderzoeken we hoe we niet alleen onze gezondheid kunnen bewaken, maar ook hoe we de zuiverheid van onze meest vitale hulpbron kunnen waarborgen. Ontdek hoe we samen kunnen werken aan een toekomst waarin iedere slok water een belofte van gezondheid en vitaliteit inhoudt.

 • Preventie van ziektes: Schoon water is essentieel voor het voorkomen van watergerelateerde ziekten zoals cholera, dysenterie, en tyfus. Verontreinigd water kan schadelijke micro-organismen en toxines bevatten die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.
 • Hydratatie: Ons lichaam heeft water nodig om gehydrateerd te blijven. Goede waterkwaliteit zorgt ervoor dat we voldoende kunnen drinken zonder het risico van het binnenkrijgen van schadelijke stoffen.
  Voedingsondersteuning: Water is essentieel voor de spijsvertering en de opname van voedingsstoffen in ons lichaam. Het helpt ook bij het transport van voedingsstoffen en zuurstof naar cellen.
 • Milieu-impact: Ecosysteembescherming: Waterkwaliteit speelt een cruciale rol in de gezondheid van aquatische ecosystemen. Verontreinigde waterbronnen kunnen de flora en fauna schaden, wat leidt tot een verstoring van de biodiversiteit.
 • Duurzaamheid: Goede waterkwaliteit is noodzakelijk voor duurzame landbouw en industrie. Zonder dit kunnen de voedselproductie en economische activiteiten negatief worden beïnvloed.
 • Levenskwaliteit: Schoon water draagt bij aan een hogere levenskwaliteit en is essentieel voor basis hygiëne.
 • Economische groei: Toegang tot schoon water is een drijvende kracht achter economische groei, aangezien het nodig is voor industrieën en als een trekpleister voor toerisme.

Wat is het probleem met schoon drinkwater?

Het water in Nederland raakt vervuild, terwijl schoon water van levensbelang is. Voor jou maar ook voor de insecten en dieren die erin en omheen leven, zoals libellen, vissen en ijsvogels. Niet alleen de kwaliteit van de grote meren gaat achteruit, maar ook die van wateren heel dichtbij. Bijvoorbeeld van de sloten, beken, grachten en kleine plassen in jouw buurt.

In 2023 bleek voor de vijfde keer op rij dat het slecht gesteld staat met de Nederlandse oppervlaktewateren: slechts 22% van de gemeten wateren krijgt een voldoende voor waterkwaliteit. Ongeveer 78% heeft dus een matige tot slechte kwaliteit. Planten, dieren en mensen in en rond het water krijgen door de aanhoudend slechte waterkwaliteit geen gelegenheid te herstellen. Ook wordt het steeds lastiger om van vervuild oppervlaktewater, betaalbaar en veilig kraanwater te maken.

De vervuiling heeft verschillende oorzaken. Zoals mest, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten die in het water terechtkomen via de grond en vervolgens deels in ons drinkwater terecht komen. In onze land- en tuinbouw wordt daar nu te veel van gebruikt. Ook komt vies rioolwater door harde regenbuien regelmatig terecht in het oppervlaktewater. Een laatste belangrijke oorzaak van de vervuiling zijn medicijnresten die via het riool, of omdat ze niet gezuiverd kunnen worden, in ons oppervlaktewater terecht komen. De politiek komt niet met voldoende concrete maatregelen om ons water goed te beschermen tegen vervuiling. Zo wordt de kwaliteit van het water slechter. Daar moet verandering in komen.

 1. Landbouwactiviteiten:
  De landbouw heeft een aanzienlijke impact op de waterkwaliteit. Meststoffen, pesticiden en dierlijke afvalproducten kunnen in waterlopen terechtkomen, waardoor overmatige voedingsstoffen de groei van algen bevorderen. Dit kan zuurstofarme zones creëren die schadelijk zijn voor alles wat in en van het water leeft.
 2. Industriële Lozingen:
  Industrieën lozen chemicaliën en afvalproducten in rivieren en grondwater. Zelfs met strikte regelgeving, die er niet altijd is, kan illegale dumping of ongelukken leiden tot incidentele vervuiling.
 3. Verstedelijking:
  Verstedelijking en de ontwikkeling van stedelijke gebieden kunnen leiden tot meer vervuilde regenwaterstromen. Deze stromen kunnen bestaan uit olie, zware metalen en andere verontreinigende stoffen van wegen en stedelijke oppervlakken.
 4. Riolering en Waterzuiveringsinstallaties:
  Hoewel de Nederlandse waterzuiveringsinfrastructuur tot de beste ter wereld behoort, kunnen overstromingen of systeemfalen leiden tot het vrijkomen van onbehandeld of onvoldoende behandeld afvalwater in natuurlijke waterbronnen.
 5. Klimaatverandering:
  Veranderingen in weerpatronen kunnen leiden tot meer intense regenval en overstromingen, die de kans op het uitspoelen van vervuiling naar waterwegen vergroten.
 6. Microplastics en Medicijnresten:
  Het probleem van microplastics in het milieu, dus ook in waterbronnen, is een groeiende zorg. Ook resten van medicijnen en persoonlijke verzorgingsproducten kunnen in het water terechtkomen en zijn moeilijk volledig te verwijderen in standaard waterzuiveringsprocessen.

Wat kun jij doen om schoon drinkwater te krijgen?

Wat kun jij doen om schoon drinkwater te krijgenDe zoektocht naar kristalhelder, zuiver drinkwater is een persoonlijke missie die begint in onze eigen keukens. In een wereld waar de zorg voor onze waterkwaliteit steeds groter wordt, rijst de vraag: wat kunnen we zelf doen om de zuiverheid van ons drinkwater te garanderen? Het antwoord ligt binnen ons bereik en begint met bewuste keuzes en slimme oplossingen.

Door thuis bewuste keuzes te maken, kun jijzelf ook bijdragen aan schoon drinkwater. Er zijn meerdere manieren waarop je dit kunt doen. Bijvoorbeeld door tegels in je tuin te vervangen door planten, door zuinig om te gaan met drinkwater en geen medicijnen of vochtig papier door het toilet te spoelen. Ook kun je helpen door in de supermarkt en het tuincentrum te kiezen voor producten waarvoor zo min mogelijk, of nog liever geen, bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt.

Hieronder vindt je actiegerichte stappen die jij kunt ondernemen om jezelf en je dierbaren te voorzien van veilig drinkwater. Van het selecteren van de juiste waterfilters tot het begrijpen van waterkwaliteitstesten. Het gaat niet alleen om de acties die je neemt, maar ook om het vergroten van je kennis en bewustzijn over waterbronnen en de mogelijke verontreinigingen die ze kunnen bevatten.

Sluit je aan bij de beweging voor zuiver drinkwater en neem het heft in eigen handen. Met deze inzichten en tips kun je weloverwogen beslissingen nemen die bijdragen aan een gezondere levensstijl en een duurzamere toekomst. Laten we samen duiken in de heldere wereld van schoon drinkwater.

Om schoon drinkwater te verkrijgen en bij te dragen aan de algehele waterkwaliteit, kun je verschillende concrete stappen ondernemen. Hier zijn de belangrijkste actiepunten die je kunt overwegen:

 1. Gebruik van Waterfilters: Investeer in een hoogwaardig waterfilter voor thuisgebruik om verontreinigingen zoals bacteriën, chemicaliën, medicijnresten en zware metalen te verwijderen.
 2. Verminderen van Plastic: Vermijd het gebruik van plasticflessen door herbruikbare flessen te gebruiken, wat zowel de waterkwaliteit als het milieu ten goede komt.
 3. Milieubewuste Productkeuze: Kies voor milieuvriendelijke huishoudelijke en tuinproducten om te voorkomen dat schadelijke chemicaliën in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen.
 4. Ondersteuning van Waterprojecten: Steun lokale en wereldwijde initiatieven die schoon water bevorderen en zich inzetten voor de bescherming van waterbronnen.
 5. Waterbewustzijn: Educatie over watergebruik en -besparing kan helpen bij het verminderen van verspilling en bij het behouden van de waterkwaliteit.
 6. Actieve Deelname: Neem deel aan of organiseer zelf schoonmaakacties om lokale waterwegen schoon te houden.
 7. Duurzame Tuinbouw: Implementeer duurzame tuinbouwpraktijken zoals regenwatervangst en druppelirrigatie om watergebruik te optimaliseren.
 8. Beleidsbeïnvloeding: Zet je in voor beleid dat de waterkwaliteit beschermt en verbetert, zowel lokaal als nationaal.

Door deze punten in actie om te zetten, draag je niet alleen bij aan je eigen gezondheid, maar ook aan de gezondheid van de gemeenschap en de planeet. Het zijn stappen die iedereen kan nemen, van kleine dagelijkse gewoontes tot grotere maatschappelijke betrokkenheid.

Verbetering van de Waterkwaliteit d.m.v. een waterfilter

In een wereld waar de zuiverheid van ons drinkwater steeds vaker in twijfel wordt getrokken, bieden waterfilters schoon drinkwater. Deze ingenieuze apparaten zijn niet alleen een schild tegen de onzichtbare bedreigingen die in ons water kunnen schuilen, maar ze zijn ook de sleutel tot een verrijkte drinkervaring.

Een waterfilter is geen luxe, maar een noodzaak in de hedendaagse huishoudens, waar de bezorgdheid over chemicaliën, metalen en contaminanten in ons leidingwater toeneemt. Of het nu gaat om het verbeteren van de smaak, het elimineren van onaangename geuren, of het veiligstellen van onze gezondheid, de antwoorden liggen vaak in de eenvoudige stap van het filteren van ons water.

Waterfilters bieden, van de gezondheidsvoordelen van zuiverder water tot de positieve invloed op het milieu en uw portemonnee. Sluit je aan bij de beweging voor zuiver water en ontdek hoe een waterfilter uitkomst kan bieden in jouw dagelijks leven, zodat ook jij gezond en schoon drinkwater hebt.

 • Verwijdering van verontreinigingen: Waterfilters zijn ontworpen om een breed scala aan verontreinigingen te verwijderen, zoals bacteriën, virussen, zware metalen (lood, kwik), chloor, pesticiden en organische chemicaliën die in het leidingwater kunnen voorkomen.
 • Smaak en geur: Ze kunnen ook de smaak en geur van water verbeteren door elementen zoals chloor en zwavelverbindingen te verwijderen die een onaangename geur en smaak kunnen geven.
  Gezondheidsvoordelen
 • Veiliger drinkwater: Door het filteren van schadelijke stoffen kan het risico op gezondheidsproblemen verminderen, waardoor het drinkwater veiliger wordt voor consumptie.
  Essentiële mineralen: Sommige waterfilters zijn ontworpen om essentiële mineralen te behouden die gunstig zijn voor de gezondheid.
  Economische Voordelen
 • Kostenbesparing: Het gebruik van een waterfilter kan goedkoper zijn dan het kopen van gebotteld water, vooral op de lange termijn.
  Duurzaamheid: Door het verminderen van de afhankelijkheid van gebotteld water wordt ook de hoeveelheid plastic afval verminderd, wat bijdraagt aan een beter milieu.
  Gemak
 • Toegankelijkheid: Een waterfilter zorgt ervoor dat u altijd toegang heeft tot schoon drinkwater direct uit de kraan.
  Diversiteit in opties: Er zijn verschillende soorten waterfilters verkrijgbaar, van kleine, draagbare filters tot grotere systemen voor het hele huis, waardoor er voor elke situatie een geschikte oplossing is.
  Milieubescherming
 • Minder plastic: Het vermindert de afhankelijkheid van plastic waterflessen, die aanzienlijke milieuproblemen veroorzaken door hun productie en na gebruik als afval.
  Vermindering van CO2-voetafdruk: Het transport van gebotteld water draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen; door lokaal water te filteren, wordt deze uitstoot verlaagd.

Mocht je belangstelling hebben voor 1 van onze waterfilters, bekijk deze dan hier, of lees hier meer over waarom water filteren, of wat andere mensen er over zeggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een vraag? Bekijk onze veel gestelde vragen.