medicijnresten in ons drinkwater

Steeds meer medicijnresten in ons drinkwater

Steeds meer medicijnresten in ons drinkwater. Nederlanders gebruiken steeds meer medicijnen. Deze medicijnresten komen via de ontlasting deels in het riool terecht. Deze medicijnresten kunnen veel waterzuiveringsinstallaties er niet goed uit filteren en via beekjes en riviertjes stromen de medicijnresten terug de natuur in. Dat is slecht voor de planten en dieren die daarin leven, maar ook voor mensen is dit niet zonder gevaar.

Van pijnstillers tot hormoonverstorende stoffen, elk jaar belandt minstens 190.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater. Door huisartsen en apothekers worden aan bijna 12 miljoen mensen geneesmiddelen verstrekt. Dat is ruim 11 x zoveel als de hoeveelheid pesticiden die terecht komt in het water, dat is ongeveer 17.000 kilo.

Meer stoffen boven risicogrens

Na onderzoek vonden de onderzoekers meer stoffen boven de risicogrens en daarmee de veilige concentratie overschreden wordt. De werkelijke hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater is waarschijnlijk groter. Daarom kan het werkelijke risico hoger zijn, meld het RIVM. Hoeveel medicijnresten er precies in ons oppervlakte- en drinkwater voorkomen, is dus niet helemaal duidelijk. Vreemd genoeg worden tijdens het testen maar 80 van de 2000 stoffen geïnventariseerd, dus dat geeft geen reëel beeld, ook wordt er niet onderzocht wat voor invloed deze  medicijnresten op elkaar hebben, terwijl we deze wel gemixt binnenkrijgen.

Gevolgen van medicijnresten in het water

Medicijnresten hebben invloed op de planten en dieren die in het water leven. Bijvoorbeeld:

  • pijnstillers beschadigen het weefsel van vissen;
  • anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen;
  • antipsychotica kunnen het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen.

Zijn medicijnresten in ons drinkwater een probleem?

Kort en bondig, ja, medicijnresten in drinkwater kunnen een probleem vormen. Wanneer mensen medicijnen gebruiken, worden deze niet volledig afgebroken in het lichaam en worden ze uitgescheiden in de urine. Deze urine wordt vervolgens via het afvalwaterstelsel afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Hoewel afvalwaterzuiveringsinstallaties het afvalwater behandelen voordat het wordt geloosd in het oppervlaktewater, kunnen sommige medicijnresten niet volledig worden verwijderd door de zuiveringsinstallaties.

De aanwezigheid van medicijnresten in drinkwater kan gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Sommige medicijnen kunnen bijvoorbeeld hormoonverstorende effecten hebben en kunnen de groei en voortplanting van dieren beïnvloeden. Ook kunnen medicijnresten de waterkwaliteit en het ecosysteem van het oppervlaktewater aantasten.

Kwaliteit oppervlaktewater Nederland

Er is steeds meer bezorgdheid over de aanwezigheid van microplastics en chemische verontreinigingen, zoals medicijnresten, in het oppervlaktewater. Hoewel de concentraties van deze stoffen over het algemeen laag zijn, kan hun aanwezigheid in het water op lange termijn negatieve effecten hebben op de gezondheid van mens en milieu.

Medicijnen uit drinkwater filteren

Het filteren van medicijnen uit drinkwater is technisch gezien mogelijk, maar het filteren van alle medicijnresten uit drinkwater is erg duur zijn en zou het de kosten van drinkwater sterk verhogen.

Maar er is een andere, betaalbare, oplossing, onze waterfilters filteren namelijk ook medicijnresten uit het drinkwater. Buiten medicijnresten filteren onze waterfilters protozoa, bacteriën en chemicaliën uit je drinkwater, dit alles om gezond drinkwater te maken. Maar we gaan nog een stap verder, want met onze waterfilters kun je eventueel ook regen- en/of slootwater filteren en omzetten tot schoon drinkwater.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een vraag? Bekijk onze veel gestelde vragen.