Nederlandse drinkwatervoorziening in gevaar

Nederlandse drinkwatervoorziening in gevaar

Je hoort bijna van iedereen Nederland heeft het schoonste drinkwater van alle landen. Maar als je de onderzoeken leest is dit steeds minder waar. Het begint allemaal met ons oppervlaktewater, de rivieren, meren en slootjes, 99 % voldoet niet aan de eisen! Daar komt nog bij dat bijna niemand weet hoe sterk deze vervuiling nu echt is omdat er nauwelijks metingen worden gedaan. Bij de chemische verontreinigingen, bijvoorbeeld door meststoffen en resten van bestrijdingsmiddelen, komt bijna 60 procent niet door de test.

En dan te weten dat meer dan 50 % van alle bestrijdingsmiddelen in Nederland zeer giftig is voor mens, (drink) water, bijen/insecten en de bodem. Dit blijkt uit een eerder  gepubliceerde Rapport bestrijdingsmiddelen van Natuur & Milieu, uitgevoerd door CLM. Dus mest (nitraat en fosfaat) en bestrijdingsmiddelen zijn de grote boosdoeners en daar vlak achter zitten medicijnresten en microplastics.

De drinkwatervoorziening loopt gevaar

Soms is de verontreiniging zo groot dat er geen drinkwater meer gewonnen mag worden, zo zijn er al meer dan 20 waterwinputten in Oost- en Zuid-Nederland in de afgelopen jaren gesloten, omdat het water te sterk was vervuild met meststoffen. Ook zijn er tussen 2000 en 2015 in 89 waterwinputten hogere doses meststoffen gemeten dan wettelijk is toegestaan.

Over het onderzoek
Het onderzoek is tot stand gekomen met financiële steun van ASN Bank. Voor het onderzoek zijn onder andere experts geïnterviewd van Ministeries van I&W en LNV, Waterschappen, adviesbureaus, Wageningen University & Research en de landbouw. Het volledige onderzoek is hier te lezen.

Het blijft een vreemde zaak dat het bedrijfsleven belangrijker schijnt te zijn dan onze gezondheid, gelukkig zijn er binnenkort verkiezingen en heb je de mogelijkheid om hier iets aan te doen. En je kunt ook gebruik gaan maken van een waterfilter voor schoon drinkwater

Hoe kan ik zorgen dat waterkwaliteit meer aandacht krijgt?

Kies op 20 maart voor een partij die werk maakt van waterkwaliteit. Dat kan door de verkiezingsprogramma’s in jouw waterschap te bestuderen of gebruik de stemwijzer op waterschappen.mijnstem.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een vraag? Bekijk onze veel gestelde vragen.