Plant bomen op Wereldmilieudag

Plant bomen op Wereldmilieudag, ondersteun de Aarde

Vandaag 5 juni is het Wereldmilieudag. Over de hele wereld zijn er die dag activiteiten rond het thema milieu. Het doel is om mensen bewust maken van het belang van het milieu voor onze wereld. En te informeren over wat we kunnen doen om het milieu te beschermen.

Om dit doel te vieren, planten we de hele maand juni extra bomen.

De Verenigde Naties melden dat tot 40% van het land in de wereld al is aangetast. Als specialisten erkennen we het risico dat dit vormt voor alle levensvormen. Door bomen te planten, herstellen we de landschappen van onze planeet en beschermen we mensen en dieren tegen de bedreigingen van woestijnvorming en droogte. Met uw sponsoring is het ons doel om 50.000 bomen te planten voor dit doel.

Wereldmilieudag (Engels: World Environment Day) wordt sinds 1974 jaarlijks door de Verenigde Naties georganiseerd. De inzet is om overheden en bevolking stil te laten staan bij ons milieu. Deze speciale dag moet het bewustzijn hierover verbeteren.

De mens is door de moderne wetenschap en technologie in staat zijn eigen leefomgeving op ontelbare manieren en op een ongekende schaal te veranderen. De bescherming en verbetering van die omgeving is een groot probleem en heeft wereldwijd invloed op het menselijk welzijn en de economische ontwikkeling. ‘Wereldmiliedag’ is ingesteld om het bewustzijn hiervan te vergroten en roept op tot verantwoord gedrag van individuen, bedrijven en overheden bij het behoud en de verbetering van het milieu.

Doe je mee met bomen planten?

Wij planten al bomen bij elke bestelling, gewoon omdat wij dat belangrijk vinden om iets terug te doen voor moeder Aarde. Wij planten een boom bij elke bestelling en betalen die gewoon zelf omdat wij vinden dat dit onze verantwoordelijkheid is, het hele jaar door. Nu het vandaag Wereldmilieudag is willen we wat extra doen, doe jij mee? We willen extra bomen planten via onze partner Tree Nation en jij kunt meedoen, door naar deze link te gaan en gewoon een boom te planten: ja ik plant graag een een extra boom

#GenerationRestoration
We cannot turn back time, but we can grow forests, revive water sources, and bring back soils. We are the generation that can make peace with land.

Waarom bomen planten echt van belang is

Het planten van bomen is van groot belang om verschillende redenen, vooral nu we Wereldmilieudag vieren. Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom bomen planten cruciaal is voor onze planeet:

 1. Klimaatregulatie
  Bomen spelen een sleutelrol in het reguleren van het klimaat. Ze absorberen kooldioxide (CO2) uit de atmosfeer en slaan deze op in hun biomassa via het proces van fotosynthese. Dit helpt bij het verminderen van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer, wat essentieel is om klimaatverandering te bestrijden.
 2. Luchtkwaliteit
  Bomen verbeteren de luchtkwaliteit door verontreinigende stoffen zoals fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxide uit de lucht te filteren. Ze produceren ook zuurstof, wat essentieel is voor het leven op aarde.
 3. Biodiversiteit
  Bomen bieden leefgebied en voedsel voor een breed scala aan dieren, planten en insecten. Door bomen te planten, ondersteunen we de biodiversiteit en helpen we bij het behouden van ecosystemen die essentieel zijn voor de gezondheid van onze planeet.
 4. Waterbeheer
  Bomen spelen een cruciale rol in het waterbeheer. Ze helpen bij het vasthouden van water in de bodem, verminderen erosie en verbeteren de waterkwaliteit door verontreinigingen te filteren. Dit is vooral belangrijk in gebieden die vatbaar zijn voor overstromingen en droogte.
 5. Bodemgezondheid
  De wortels van bomen helpen de bodemstructuur te verbeteren en voorkomen bodemerosie. Ze bevorderen ook de vruchtbaarheid van de bodem door de opname van voedingsstoffen en het afbreken van organisch materiaal.
 6. Menselijke gezondheid en welzijn
  Groene ruimtes met bomen bieden plekken voor recreatie en ontspanning, wat bijdraagt aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Studies hebben aangetoond dat de aanwezigheid van bomen en groen in stedelijke gebieden stress vermindert en de levenskwaliteit verbetert.
 7. Economische voordelen
  Bomen kunnen economische voordelen bieden door hun rol in de houtproductie, vruchtenoogst, en door het verhogen van de waarde van onroerend goed. Daarnaast kunnen ze energie besparen door schaduw te bieden en de behoefte aan airconditioning te verminderen.
 8. Wereldwijde samenwerking
  Op Wereldmilieudag benadrukken we het belang van wereldwijde samenwerking om milieuproblemen aan te pakken. Het planten van bomen is een eenvoudige maar effectieve manier waarop individuen, gemeenschappen en landen kunnen bijdragen aan het beschermen van onze planeet.

deWaterfilter.nl plant bomen bij elke bestelling

Voor elk verkocht product planten wij een boom. Gewoon op onze kosten, dus geen extra kosten voor onze klanten, maar wel een betere wereld bij iedere bestelling.

Wij hadden al langer het plan om bij te dragen, gewoon omdat we dat fair vinden en niet perse omdat we een duurzaam kenmerk willen dragen. Als iedereen bijdraagt op zijn manier, komen we er ook. Het liefst zonder het modewoord ‘duurzaam’ te gebruiken, wat in onze ogen meer een marketingterm is geworden, dan dat je iets doet, wat goed voelt.

Ontbossing is een groot probleem op onze aardbol en 1 boom doet in zijn leven al heel veel goed, laat staan een heel bos. Er zijn vele vormen van ontbossing: bosbranden, kaalkap in de landbouw, veeteelt en houtkap. Bossen bedekken 31% van het landoppervlak op aarde en jaarlijks gaat er 75.700 vierkante kilometer bos verloren.

Massale ontbossing blijft een bedreiging vormen voor tropische bossen, hun biodiversiteit en de ecosysteemdiensten die ze leveren.

deWaterfilter.nl werkt samen met Tree Nation, dat zich richt op herbebossing en het terugdringen van de meest urgente bedreigingen voor de diversiteit van het leven op aarde.

Samenvatting

Het planten van bomen is een daad van zorg voor de aarde en haar bewoners. Het draagt bij aan het bestrijden van klimaatverandering, het bevorderen van biodiversiteit, het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit, en het ondersteunen van de gezondheid van mens en milieu. Op Wereldmilieudag is het essentieel om deze boodschap te verspreiden en actie te ondernemen om onze planeet te beschermen voor toekomstige generaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een vraag? Bekijk onze veel gestelde vragen.