Wereld Water Dag, voor schoon en gezond drinkwater

Wereld Water Dag, voor schoon en gezond drinkwater

Onze aarde bestaat voor 72% uit water en water is een essentieel deel van ons leven, dus is het belangrijk goed met water om te gaan en om schoon en gezond drinkwater te hebben. De Verenigde Naties dachten daar in 1992 precies zo over, dus besloten zij naar aanleiding van een milieuconferentie een Dag op te richten. Sindsdien vieren we Wereld Waterdag ieder jaar op 22 maart.

Het thema voor de Wereldwaterdag is dit jaar ‘Water2me’. Tijdens deze editie staat centraal wat water voor mensen persoonlijk betekent.

Wereldwijd staan waterbeheer en schoon sanitair onder druk. Dit leidt onder meer tot voedseltekorten, uitputting van natuurlijke bronnen en bodemdaling, ook schoon drinkwater wordt een steeds groter probleem, ook in een land als Nederland, waar we de meeste verontreiniging zelf veroorzaken.

Op deze Dag worden overheden opgeroepen om acties te ondernemen om de bevolking schoner en veiliger drinkwater aan te bieden. In veel plaatsen op de wereld ontbreekt een goede voorziening van deze fundamentele levensbehoefte namelijk, en op Wereld Water Dag proberen instanties wereldwijd hier een oplossing voor te verzinnen.

Digitale initiatieven

Via de website Worldwaterday zijn ook allerlei initiatieven beschikbaar. Zo is er een Italiaanse fotowedstrijd over de waarde van water. De VN-rapporteur voor veilig drinkwater en sanitatie. Iemand vraagt zich daarin af of het water om een zwembad te vullen dezelfde waarde heeft als het water dat is vastgelegd als mensenrecht.

Schoon drinkwater een steeds groter probleem

Wereldwijd hebben miljarden mensen geen toegang tot schoon drinkwater en hygiënische toiletten, 2,2 miljard mensen hebben geen toegang hebben tot schoon drinkwater. 4,2 miljard mensen hebben geen toegang tot hygiënische toiletten. In 36 landen is momenteel een extreem tekort aan water. Waterverspilling en watervervuiling leiden tot een dalende beschikbaarheid van (veilig) water. En met een groeiende wereldbevolking wordt de waterschaarste steeds groter. Alleen toegang tot water is niet genoeg, het water moet ook schoon en gezond zijn om te drinken.

Schoon drinkwater niet vanzelfsprekend

Schoon water uit de kraan: in Nederland staan er verrassend weinig mensen bij stil. Maar vanzelfsprekend is het allerminst. De helft van de wereldbevolking woont nu al in gebieden waar gedurende minstens een maand per jaar sprake is van waterschaarste. En de kans is groot dat er in 2030 meer dan 700 miljoen mensen van huis en haard worden verdreven omdat ze niet kunnen beschikken over goed en genoeg schoon drinkwater. Maar ook in Nederland wordt het steeds moeilijker om schoon en gezond water uit de kraan te krijgen, het aantal medicijnen en gebruikte pesticiden neemt nog steeds toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een vraag? Bekijk onze veel gestelde vragen.